مالی

منظور از 5% حدنصاب در معاملات فصلی چیست؟

در خصوص معاملاتی که (اعم ازخریدیا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده (9) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

?به زبان ساده در سال 96 میتوان مبالغ کمتر از 1،100،000 تومان را بصورت مجموع ارسال نمود.