خدمات مالی بصورت کلی:3

انجام امور حسابداری شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تولیدی – صنعتی و فروشگاه‌ها

 • بررسی حسابهای مالی موجود در شرکت
 • درصورت نیاز اصلاح حسابهای سالهای مالی جاری و سال قبل
 • درصورت نیاز فرمهای مورد نیاز اضافه خواهد شد
 • بررسی حسابهای موجود و درصورت نیاز اصلاح حسابها
 • راه اندازی پروسه خرید- دریافت پرداخت - ثبت هزینه ها - پروسه اموال

خدمات مالی بصورت جزء به جزء

 • انجام خدمات حسابداری شرکتها و موسسات که در بخش های بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و خدماتی فعالیت دارند.
  فرآیند خدمات حسابداری بصورت مختصر توضیح داده شده است:
 • خدمات حسابداری شامل مشاوره و معرفی خرید نرم افزار حسابداری مناسب حجم و موضوع فعالیت شرکت می باشد.
  که پس از راه اندازی سیستم مالی باید چیدمان کدینگ حسابداری مناسب راه اندازی شود.پس از آن ثبت اسناد حسابداری و بایگانی صحیح و مناسب حسابها صورت پذیرد تا بتوان گزارشات ماهیانه و مورد نیاز مدیریت تهیه شود. همچنین صورت های مالی میان دوره و سالیانه تهیه و در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی قرار داده شود تا در جهت پیشبرد فعالیت های اصلی شرکت نقش بسزایی را ایفا نماید. انجام امور مالی و حسابداری بصورت دقیق و به موقع باعث شده است خدمات حسابداری متفاوتی به کارفرمایان ارائه شود.
 • لیست امور حسابداری به شرح ذیل می باشد:
 • استقرار سیستم مالی در انواع شرکتها
 • ثبت اسناد مالی بصورت تمام وقت یا پاره وقت
 • بایگانی اسناد حسابداری بصورت منظم و صحیح
 • اعزام حسابدار در کلیه سطوح مالی
 • تهیه گزارشات مالی بصورت ماهیانه یا دوره ای
 • رسیدگی و کنترل اسناد حسابداری
 • بستن حساب ها و انبارگردانی پایان سال
 • تهیه صورت های مالی بصورت میان دوره یا سالیانه
 • ساماندهی و بروز رسانی حسابهای معوق
 • حسابرسی و کنترل حسابها و اسناد حسابداری
 • مشاوره حسابداری و مالی به حسابداران و مدیران
 • آموزش حسابداری در سطح حسابداری و مدیران
 • شرکت در جلسات هیئت مدیره و اختلاف شرکا
 • بهبود عملکرد خدمات حسابداری و مالی
 • تهیه گزارشات خاص قیمت تمام شده تولید و پیمانکاری
 • شرکت حسابداری بهبود تراز ، خدمات حسابداری خود را بصورت قرارداد هفتگی، ماهیانه ، سالانه و پشتیبانی حسابداری بستگی به حجم و نوع فعالیت شرکت انجام می دهد.در قرادادهای پشتیبانی کلیه امور فوق بصورت کامل انجام میشود و همچنین در قرادادهای خدمات پشتیبانی حسابداری خدمات بیمه ای پرسنل هم 6ماه بصورت رایگان انجام می شود.
 • جهت دریافت مشاوره حضوری و کسب اطلاعات بیشتر ، شما میتوانید درقسمت  تماس باما ، اطلاعات و خواسته خود را ثبت و درخواست مشاوره نمایید.