اخبار

2

خدمات مالی و حسابداری

 • انجام امور حسابداری شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های تولیدی – صنعتی و فروشگاه‌ها
  • استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت بصورت تمام وقت، پاره وقت و پروژه‌ای
  • نظارت و مدیریت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری و حسابرسی داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها
  • تنظیم و چیدمان کدینگ حسابداری مطابق با نوع فعالیت هر شرکت و موسسه ای
  • ساماندهی و بروز رسانی حساب‌های معوق و حسابداری بر اساس اسناد ناقصه
  • تهیه نرم افزار‌های مالی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
  • انجام امور بیمه ای و پیمان های در حال انجام
  • محاسبه قیمت تمام شده تولیدی
  • محاسبه قیمت تمام شده پیمانکاری